02 жовтня 2023 року med.informatic@pdmu.edu.ua (0532) 68-73-86

 

 

Лобач Наталія Вячеславівна
к.пед.н., доцент закладу вищої освіти
відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри

На кафедрі фізики навчаються здобувачі 1, 2, 3  курсів медичного факультету № 1, № 2, стоматологічного та міжнародного факультетів за освітньо-професійними програмами ОПП Медицина, ОПП Педіатрія та ОПП Стоматологія.

Навчальні дисципліни другого (магістерського) рівеня вищої освіти, що викладаються:

ОПП: 221 Стоматологія/ Dentistry

ОК.5 Медична і біологічна фізика

ВК.4 Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

ВК.11 Медична інформатика

ОПП: 222 Медицина/Medicine

ОК.6 Медична і біологічна фізика

ВК.4 Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

ВК.11 Медична інформатика

ОПП: 228 Педіатрія/ Pediatrics

ОК.6 Медична і біологічна фізика

ВК.4 Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

ВК.10 Медична інформатика