13 серпня 2022 року (0532) 68-73-86 Мапа сайту

Навчально-методична робота кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики регламентована відповідними документами Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, постановами Вченої ради університету, Ради стоматологічного факультету, рішеннями центральної і циклових методичних комісій, навчальними планами та програмами.

Викладання на кафедрі здійснюється за кредитно-модульною системою згідно вимог Болонського процесу.

Вся навчально-методична робота на кафедрі ґрунтується на основі робочих і календарних планів лекційних та практичних занять, які щорічно узгоджуються.

Практичні заняття та лекції викладаються українською та англійською мовами. Для забезпечення начального процесу на кафедрі є методичні розробки до практичних занять та лекцій для викладачів та студентів українською та англійською мовами. Колектив кафедри постійно удосконалює методичні розробки. Всі тексти лекцій є на паперових та електронних носіях у мультимедійному вигляді. При читанні лекцій використовуються сучасні мультимедійні технології. Широко використовується тестовий контроль знань.

На кафедрі проходять навчання студенти І-ІІ курсів медичного факультету № 1, стоматологічного факультету та міжнародного факультету, які навчаються за спеціальностями «Медицина» та «Стоматологія», ІІ-ІІІ курсів стоматологічного факультету та медичного факультету № 2 з нормативним терміном навчання.

Інформація з усіх напрямків роботи кафедри представлена на стендах як для вітчизняних так і для іноземних студентів.

На кафедрі регулярно проводяться методичні засідання, де розглядаються питання методичного забезпечення занять та поліпшення якості навчання і контролю знань студентів. Результати навчально–методичної роботи кафедри постійно висвітлюються в методичних статтях, які представлені на конференціях різного рівня. Викладачі мають публікації з методики викладання і педагогічного досвіду в фахових виданнях України та зарубіжних виданнях, приймають участь та виступають з доповідями на навчально-методичних конференціях. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно удосконалює свою педагогічну майстерність, проходячи курси підвищення кваліфікації.

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Спеціальність 221 «Стоматологія»

ОК 5 Медична і біологічна фізика

ВК 4 Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

ВК17 Медична інформатика

ВК 21 Сучасні інформаційні технології в практиці лікаря-стоматолога

Спеціальність 222 «Медицина»

ОК6 Медична і біологічна фізика

ВК 4 Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

ВК10 Медична інформатика

ВК15 Сучасні проблеми біофізики

Спеціальність 228 «Педіатрія»

ОК6 Медична і біологічна фізика

ВК 3 Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

ВК 8 Медична інформатика

ВК 12 Сучасні проблеми біофізики

ВК 15 Європейський стандарт комп’ютерної грамотності