19 січня 2022 року (0532) 68-73-86 Мапа сайту

Навчально-методична робота кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики регламентована відповідними документами Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, постановами Вченої ради університету, Ради стоматологічного факультету, рішеннями центральної і циклових методичних комісій, навчальними планами та програмами.

Викладання на кафедрі здійснюється за кредитно-модульною системою згідно вимог Болонського процесу.

Вся навчально-методична робота на кафедрі ґрунтується на основі робочих і календарних планів лекційних та практичних занять, які щорічно узгоджуються.

Практичні заняття та лекції викладаються українською та англійською мовами. Для забезпечення начального процесу на кафедрі є методичні розробки до практичних занять та лекцій для викладачів та студентів українською та англійською мовами. Колектив кафедри постійно удосконалює методичні розробки. Всі тексти лекцій є на паперових та електронних носіях у мультимедійному вигляді. При читанні лекцій використовуються сучасні мультимедійні технології. Широко використовується тестовий контроль знань.

На кафедрі проходять навчання студенти І-ІІ курсів медичного факультету № 1, стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних студентів, які навчаються за спеціальностями «Медицина» та «Стоматологія», ІІ-ІІІ курсів стоматологічного факультету та медичного факультету № 2 з нормативним терміном навчання.

Інформація з усіх напрямків роботи кафедри представлена на стендах як для вітчизняних так і для іноземних студентів.

На кафедрі регулярно проводяться методичні засідання, де розглядаються питання методичного забезпечення занять та поліпшення якості навчання і контролю знань студентів. Результати навчально–методичної роботи кафедри постійно висвітлюються в методичних статтях, які представлені на конференціях різного рівня. Викладачі мають публікації з методики викладання і педагогічного досвіду в фахових виданнях України та зарубіжних виданнях, приймають участь та виступають з доповідями на навчально-методичних конференціях. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно удосконалює свою педагогічну майстерність, проходячи курси підвищення кваліфікації.

Структура навчальних дисциплін «Медична і біологічна фізика», «Безпека життєдіяльності. Основи біоетики та біобезпеки», «Медична інформатика», «Основи медичної інформатики», «Інфораційні технології в медицині», «Основи біологічної фізики та медична апаратура»

Курс (1-6)

Назва навчальної дисципліни та модулів

Нормативна (Н, вибіркова (В), додаткова (Д))

Кількість кредитів

Загальна кількість годин

Лекції (години)

Семінари (години)

Практичні (години)

Самостійна робота (години)

Семестр вивчення модуля

Мед № 1 (ЛС)

І

«Медична і біологічна фізика» два модулі

Н

4,0

120

18

-

60

42

І, ІІ

І

Модуль 1. «Основи вищої математики та біологічної фізики»

 

2,0

60

6

-

30

24

І

І

Модуль 2. «Основи медичної фізики»

 

2,0

60

12

-

30

18

ІІ

І

«Безпека життєдіяльності. Основи біоетики та біобезпеки»  1 модуль

В

3

90

20

20

-

50

І

Модуль 1. «Безпека життєдіяльності. Основи біоетики та біобезпеки»

 

3

90

20

20

-

50

ІІ

«Медична інформатика» 2 модулі

В

3,5

105

6

 

44

55

ІІІ- IV

ІІ

Модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних

 

1,5

45

4

 

20

21

IV

II

Модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень в медицині та стоматології

 

2,0

60

2

 

24

34

IV

Мед № 1 (СНТН)

ІІ

«Медична і біологічна фізика» 2 модулі

В

4,0

120

18

-

60

42

ІІІ, ІV

ІІ

Модуль 1. «Основи вищої математики та біологічної фізики»

 

2,0

60

6

-

30

24

ІІІ

ІІ

Модуль 2. «Основи медичної фізики»

 

2,0

60

12

-

30

18

ІV

ІІІ

«Медична інформатика» 2 модулі

В

3,5

105

6

 

44

55

V-VІ

ІІІ

Модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних

 

1,5

45

4

 

20

21

V

IIІ

Модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень в медицині та стоматології

 

2,0

60

2

 

24

34

Мед № 2 (педіатри)

I

«Медична і біологічна фізика» два модулі

Н

4,0

120

18

-

60

42

І, ІІ

I

Модуль 1. «Основи вищої математики та біологічної фізики»

 

2,0

60

6

-

30

24

І

I

Модуль 2. «Основи медичної фізики»

 

2,0

60

12

-

30

18

ІІ

І

«Безпека життєдіяльності. Основи біоетики та біобезпеки»  1 модуль

В

3

90

20

20

-

50

І

Модуль 1. «Безпека життєдіяльності. Основи біоетики та біобезпеки»

 

3

90

20

20

-

50

ІІ

«Медична інформатика» 2 модулі

В

3,5

105

6

 

44

55

ІІІ- IV

ІІ

Модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних

 

1,5

45

4

 

20

21

IV

II

Модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень в медицині та стоматології

 

2,0

60

2

 

24

34

IV

Стом.

І

«Медична і біологічна фізика» 2 модулі

Н

4,0

120

10

-

60

50

І, ІІ

І

Модуль 1. «Основи вищої математики та біологічної фізики»

 

2,0

60

4

-

30

26

І

І

Модуль 2. «Основи медичної фізики»

 

2,0

60

6

-

30

24

ІІ

І

«Безпека життєдіяльності. Основи біоетики та біобезпеки»  1 модуль

В

3

90

18

20

-

52

І

Модуль 1. «Безпека життєдіяльності. Основи біоетики та біобезпеки»

 

3

90

18

20

-

52

ІІ

«Медична інформатика»  2 модулі

В

3,0

90

-

-

40

50

ІІІ-IV

ІІ

Модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних

 

1,5

45

-

-

20

25

ІІІ

ІІ

Модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень в медицині та стоматології

 

1,5

45

-

-

20

25

IV

Стом (СНТН)

ІІ

«Медична і біологічна фізика» 2 модулі

В

4,0

120

10

-

60

50

ІІІ, ІV

ІІ

Модуль 1. «Основи вищої математик та біологічної фізики»

 

2,0

60

4

-

30

26

ІІІ

ІІ

Модуль 2. «Основи медичної фізики»

 

2,0

60

6

-

30

24

ІV

ІІІ

«Медична інформатика»  2 модулі

В

3,0

90

 

 

40

50

V-VІ

ІІІ

Модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних

 

1,5

45

 

 

20

25

ІІІ

Модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень в медицині та стоматології

 

1,5

45

 

 

20

25

Медичний Іноз (англомовні)

І

«Medical and biological physics» 2 modules

Н

4,0

120

18

-

60

42

І, ІІ

І

Module 1. «Fundamentals of Higher Mathematics and Biological Physics»

 

2,0

60

6

-

30

24

І

І

Module 2. «Fundamentals of Medical Physics»

 

2,0

60

12

-

30

18

ІІ

І

«Safety of the vital functions. Bases of the bioethics» 1 modul

В

3

90

20

20

 

50

І

Modul 1. «Safety of the vital functions. Bases of the bioethics»

 

3

90

20

20

 

50

ІІ

«Medical Information Science» 2 modules

В

3,5

105

6

-

44

55

ІІІ- IV

ІІ

Module 1. Fundamentals of information technology in the health system. Processing and analysis of biomedical data.

 

1,5

45

4

-

20

21

IV

ІІ

Module 2. Medical knowledge and decision-making in medicine and dentistry.

 

2,0

60

2

-

24

34

IV

Стом Іноз (англомовні)

І

«Medical and biological physics» 2 modules

Н

4,0

120

10

-

60

50

І, ІІ

І

Module 1. «Fundamentals of Higher Mathematics and Biological Physics»

 

2,0

60

4

-

30

26

І

І

Module 2. «Fundamentals of Medical Physics»

 

2,0

60

6

-

30

24

ІІ

І

«Safety of the vital functions. Bases of the bioethics» 1 modul

В

3

90

18

20

-

52

I

І

Modul 1. «Safety of the vital functions. Bases of the bioethics»

 

3

90

18

20

-

52

I

ІІ

«Medical Information Science» 2 modules

В

3,0

90

-

-

40

50

ІІІ-IV

ІІ

Module 1. Fundamentals of information technology in the health system. Processing and analysis of biomedical data.

 

1,5

45

-

-

20

25

IІІ

ІІ

Module 2. Medical knowledge and decision-making in medicine and dentistry.

 

1,5

45

-

-

20

25

IV

Парамедики

І

«Основи біологічної фізики та медична апаратура», 1 модуль

В

3,0

90

10

-

38

42

І

І

Модуль 1. Основи біологічної фізики та медична апаратура.

В

3,0

90

10

-

38

42

І

І

«Інформаційні технології в медицині» 1 модуль

В

3,0

90

4

-

44

42

І

І

Модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних

 

3,0

90

4

-

44

42

I

Медсестринство

І

«Основи біологічної фізики та медична апаратура», 1 модуль

В

3,0

90

10

-

38

42

 ІІ

І

Модуль 1. Основи біологічної фізики та медична апаратура.

В

3,0

90

10

-

38

42

ІІ

І

«Основи медичної інформатики» 1 модуль

В

3,0

90

10

-

38

42

І

І

Модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних

 

3,0

90

10

-

38

42

I