02 жовтня 2023 року med.informatic@pdmu.edu.ua (0532) 68-73-86

   Кафедра біофізики починає свою історію з 1921 р. Спочатку це був курс фізики при Харківському стоматологічному інституті.

доцент Міллер М.Я.

Завідувачем курсу з 1921 р. по 1938 р. був доцент М. Я. Міллер.

доцент Майданов О.П.

З 1938 р. по 1941 р. курсом завідував доцент О. П. Майданов, який працював за сумісництвом як старший науковий співробітник фізико-технічного інституту АН УРСР. У 1941 р. курс фізики, разом з інститутом, був евакуйований у м. Фрунзе. Після ІІ Світової війни колектив курсу знову розпочинає свою роботу у м. Харкові. У 1954 р. курс біофізики переїхав на вул. Пушкіна, 53 і розташувався у трьох кімнатах, де були навчальна кімната, кабінет завідувача, що слугував одночасно музеєм для апаратури і приладів, маленька кімната для лаборантів і асистентів. Матеріальне забезпечення курсу було на рівні середньої школи.

доцент Копилович Ю.А.

У 1954 р. доцент О. П. Майданов перейшов працювати в Харківський медичний інститут, а курсом фізики медичного стоматологічного інституту почав завідувати Ю. А. Копилович.

доцент Кисляк Г.М.

У 1967 р., з переїздом інституту у м. Полтаву, курс біофізики розташувався в адміністративному корпусі на ІІІ поверсі, зайнявши площу 150 кв. м. Матеріальна база поліпшується за рахунок обладнання і медичних приладів, одержаних від підприємств Полтави і Харкова. Це дало можливість ефективно організувати навчальний процес та методичну роботу. З 1972 р. по 1974 р. курс біофізики очолював доцент Г. М. Кисляк.

У 1973 – 1987 рр. самостійна кафедра медичної фізики розташовувалась по вул. Володарського, 6.

доцент Русяєв В.Ф.

У 1973 р. у Полтавському медичному стоматологічному інституті організовується лікувальний факультет. Колектив курсу очолює кандидат біологічних наук, доцент В. Ф. Русяєв.

доцент Лазарович В. Г.

У 1983 р., у зв’язку з від’їздом В. Ф. Русяєва у Кримський медичний інститут, завідувачем кафедри мед. біофізики призначається кандидат біологічних наук, доцент В. Г. Лазарович.

У 1992—1995 рр. колектив біофізиків працює у складі кафедри біонеорганічної, фізколоїдної і біоорганічної хімії. Завідує курсом біофізики у цей період доцент В. Г. Лазарович. У 1993 р. до курсу біофізики приєднується курс інформатики.

професор Доценко В.І.

У 1995 р. організована самостійна кафедра біофізики, інформатики і медичної апаратури Української медичної стоматологічної академії. З цього часу по 2010 р. завідувачем кафедри працює академік Нью-Йоркської академії наук, доктор фізико-математичних наук, професор В. І. Доценко. Викладачами кафедри працюють: В.Г.Лазарович, В.І.Пилипченко, О.В.Сілкова, С.В.Міщенко, А.В.Солодовник, О.М.Чайка, В.І.Макаренко.

За період з 1995 по 2011 роки співробітники кафедри видали 75 наукових праць, 48 навчально-методичних розробок. Профіль наукової роботи кафедри змінюється, співробітники під керівництвом завідувача кафедри займаються проблемами медичної інформатики, матеріалознавства у стоматології, надають консультативну допомогу науковцям різних кафедр та іншим вузам України.

професор Іщейкіна Ю.О.

З 2011 р. по 2019 рік кафедру очолювала доктор медичних наук, професор Ю. О. Іщейкіна.

За період з 2011 по 2016 роки співробітники кафедри видали 85 наукових праць, 249 навчально-методичних розробок, 17 навчальних посібників (2 з грифом МОЗ України), 14 патентів на корисні моделі. Співробітники під керівництвом завідувача кафедри займаються проблемами медичної інформатики, матеріалознавства у стоматології, та педагогіки вищої школи, надають консультативну допомогу науковцям стоматологічних кафедр, іншим вузам України.

к.пед.н. Сілкова О.В.

З 2019 р. кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Сілкова. Нагороджена дипломом конкурсу “Високі технології у освіті” IV спеціалізованого форуму “Світ високих технологій” за розробку та високоефективне використання нових інформаційних технологій у охороні здоров’я і практичній медицині.
Нагороджена почесною грамотою Полтавської міської Ради.
Була проктором Харьківського регіонального центру оцінювання якості освіти.
Є автором понад 150 друкованих праць, 11 навчальних посібників та 12 свідоцтв на авторське право.
Членкиня Центру Українсько-Європейського наукового Співробітництва

На сьогоднішній день кафедра базується в окремому приміщенні по вул. Небесної Сотні, 77, де займає площу 178 кв. м. На цій площі розміщено 4 комп’ютерних класи, 4 навчальних кімнат, кабінети викладачів та лабораторія для проведення наукових досліджень.