16 серпня 2022 року (0532) 68-73-86 Мапа сайту
Карта профзростання

Форма навчання
Міжнародне післядипломне практичне стажування
Вид навчання
Стажування
Тема (зміст)

Міжнародне післядипломне практичне стажування

"Internationalization of Higher Education. Organization of the education process and innovative theaching methods in higher education institutions in Poland"

«Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання в польських вищих навчальних закладах"

Напрям
педагогічний
Об'ем (години, бали)
4,2 кредита
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Collegium Civitas University (Варшава, Польша) 

Address:
1 Defilad Square, Warsaw 00-901, Poland
Palace of Culture and Science, 12 floor
tel. (+48 22) 656 71 87
info@civitas.edu.pl

Ким видано
Ректор Університетського коледжу проф. Станіслав Мосек
Дата видачі
11 липня 2019 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
8/2019

Форма навчання
Конференція
Вид навчання
Конференція
Тема (зміст)

V Всеукраїнська науково-практична конференція

Особистісно орієнтоване навчання математик: сьогодня і перспективи

Напрям
Педагогічний
Об'ем (години, бали)
0,2 кредита
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Полтавський педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Ким видано
Ректор М.І. Степаненко
Дата видачі
20 жовтня 2019 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
111111111

Форма навчання
Конференція
Вид навчання
Учасник
Тема (зміст)

Міжнародна науково-практична конференція

"Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця" 

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
0,4 кредита
Назва та адреса суб'єкта підвищення

 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Ким видано
Доктор педагогічних наук професор Ю.О. Лянной
Дата видачі
06 грудня 2019 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
--------

Форма навчання
Конференція
Вид навчання
Конференція
Тема (зміст)

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства»

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
0,2 кредита
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Чернігівський національний технологічний університет

Ким видано
Ректор Чернігівського національного технологічний університету д.е.н., проф. Сергій Шкарлет
Дата видачі
11 жовтня 2019 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
2019-63

Форма навчання
Конференція
Вид навчання
Дистанційно
Тема (зміст)

Міжнародна науково-практична конференція 

"Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця" (НПК-2020)

Напрям
Педагогічний
Об'ем (години, бали)
0,1 кредита
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (Україна)

Ким видано
Ким видано Голова оргкомітету конференції, ректор СумДПУ імені А.С. Макаренка, доктор пед наук, професор Ю.О. Лянной
Дата видачі
04 грудня 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
------
Особисте освітнє портфолио